Podziękowania z syberyjskiej Arktyki

Przed kilkoma dniami z dotarło z dalekiej syberyjskiej Arktyki, podziękowanie dla uczestników zimowej ekspedycji „Siberia Arctic Expedition2015” za nasze występy i spotkania w ramach Polskiego Roku Kultury w Rosji. Celem wyprawy było pokonanie w warunkach zimy syberyjskiej trasy wiodącej przez całe terytorium Rosji, aż do Cieśniny Beringa, ale także spotkania z ludźmi, prelekcje filmowe i koncerty prezentujące wspólne osiągnięcia kulturalne Polski i Rosji. Niezwykła była to wyprawa. Więcej na www.sae2015.com