Spotkanie ze studentami.

W dniu 13 kwietnia 2011` w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, w sali 355, odbędzie się spotkanie ze studentami. Tematem spotkania będzie, przygotowanie do Kołyma Chellenge 2011`.