Zimowa wyprawa na nieznany kraniec Europy

W dniu 20 lutego 2011` wyruszy z Gdańska międzynarodowa ekspedycja samochodowa „Workuta - Bajdarata 2011”. Wyprawa jest kontynuacją cyklu wypraw mających kontekst odkrywczy, historyczny, a także promocyjny. To wspólne przedsięwzięcie podróżników i dziennikarzy.
Celem odkrywczym wyprawy jest dotarcie do północno-wschodniej geograficznej granicy pomiędzy Europą i Azją. Granicę tą stanowi leżący za Górami Ural dział wód, a konkretnie wpływająca do Morza Karskiego rzeka Bajdarata. Nie jest znany fakt dotarcia tam pojazdem mechanicznym.
Celem historycznym wyprawy jest dowiezienie do Workuty (nie prowadzi tam droga) tablicy upamiętniającej śmierć tysięcy więźniów politycznych Guł-agu, w tym więźniów narodowości polskiej. W porozumieniu z władzami miasta tablica ta zostanie zamieszczona na terenie byłego obozu pracy.  
Celem Promocyjnym wyprawy jest wykonanie koncertu fortepianowego przez uczestnika wyprawy, rekordzistę Guinnessa w kategorii „najdłuższy Koncert Fortepianowy na Świecie” Romualda Koperskiego, na geograficznym, granicznym punkcie Europy i Azji. Koncert ten ma za zadanie wyznaczenie symbolicznej granicy miasta Gdańska, kiedy będzie pełnił honory Europejskiej Stolicy Kultury.