Spotkanie w Zespole Szkół w Lipuszu i Nadleśnictwie

W dniu 17.04.2012' o 9.00 w Zespole Szkół w Lipuszu odbędzie się pogadanka poświęcona geografii Syberieri. W tym samym dniu o godz. 13.00 w Nadleśnictwie Starogard prelekcja pt. "Lasy Syberii".lipusz